Previous
Next
Giới thiệu

Viện nghiên cứu công nghệ GOSTRA

GOSTRA được thành lập từ năm 2000, từ nền tảng trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ cơ khí hàn. Đến nay đã đạt được những thành tựu:

Về chúng tôi

Dịch vụ

Công nghệ hàn

Công nghệ xử lý bề mặt

Đăng ký nhận bản tin và các thông tin hữu ích khác

Về chúng tôi

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến triển khai – đào tạo – chuyển giao về công nghệ, giáo dục cho các khách hàng doanh nghiệp

Thông tin liên lạc