CEO & Chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng

Website về đào tạo

THÔNG TIN KHOÁ HỌC Học phí : 10.800.000 VNĐ ((Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)) Phí ưu đãi:  10.000.000 VNĐ Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày Đăng ký từ 3 học viên Là khách hàng thân thiết của chúng tôi Địa điểm: Khóa học được […]